HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN LỆ PHÍ THI QUA NGÂN HÀNG

Chuyển tiền lệ phí thi theo mã hồ sơ của thí sinh

1. Chỉ dẫn thanh toán nộp lệ phí dự thi:

Sau khi thí sinh nộp hồ sơ thi thành công trên Web của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, hệ thống sẽ sinh ra mã số hồ sơ gồm 12 ký tự số để làm số tài khoản cho thí sinh nộp lệ phí thi, thông tin chuyển tiền lệ phí qua tài khoản ngân hàng như sau:

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên thí sinh

- Số tài khoản: 963456xxxxxx (trùng với mã số hồ sơ)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

- Nội dung nộp tiền:

                      + Đối với thi năng khiếu: NK – Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

                      + Đối với xét tuyển thẳng: XTT– Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

                      + Đối với thi đánh gia năng lực:  DGNL– Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển thẳng (XTT2,3)

- Tên chủ tài khoản: Nguyen Van A

- Số tài khoản: 963456000019 (trùng với mã số hồ sơ)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

- Nội dung nộp tiền: XTT– Nguyen Van A – Mã số hồ sơ

2. Chuyển khoảntừ Ngân hàngBIDV: thí sinh/phụ huynh thể sử dụng 1 trong 2 hình thức như sau

       2.1. Tại BIDV Smart banking:

       Thí sinh/Phụ huynh chọn mục Thanh toán -> Học Phí -> TRUONG DAI HOC SU PHAM HA NOI -> Nhập số tài khoản của thí sinh -> Tiếp tục. Hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền cần nộp  -> Tiếp tục

       2.2. Chuyển khoản trực tiếp tại các cơ sởgiao dịch củangân hàng BIDV:

       Thí sinh /Phụ huynh đến các cơ sở giao dịch của ngân hàng BIDV báo nộp lệ phí và cung cấp cho giao dịch viên số tài khoản của thí sinh, giao dịch viên sẽ tự động xử lý.

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên thí sinh

- Số tài khoản: 963456xxxxxx (trùng với mã số hồ sơ)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

- Nội dung nộp tiền:

                      + Đối với thi năng khiếu: NK – Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

                      + Đối với xét tuyển thẳng: XTT– Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

                      + Đối với thi đánh gia năng lực:  DGNL– Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

* Xem hướng dẫn Tại đây

3. Chuyển tiền từ các Ngân hàng khác:

3.1. Tại app banking ngân hàng khác:

       Thí sinh /Phụ huynh chọn mục Chuyển tiền -> Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số tài khoản -> nhập số tài khoản của thí sinh ->chọn ngân hàng BIDV ->Kiểm tra (hệ thống sẽ hiện ra tên thí sinh để đối chiếu khớp đúng) -> Nhập số tiền, nội dung cần chuyển -> Tiếp tục

3.2. Chuyển khoản trực tiếp tại các cơ sở giao dịch của các ngân hàng:

       Thí sinh /Phụ huynh đến trực tiếp tạicác cơ sở giao dịch của các ngân hàng cung cấp cho Giao dịch viên của ngân hàng: Số tài khoản Tên tài khoản của thí sinh, Ngân hàng hưởng, Nội dung chuyển tiền.

- Tên chủ tài khoản: Họ và tên thí sinh

- Số tài khoản: 963456xxxxxx (trùng với mã số hồ sơ)

- Tại ngân hàng: TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

- Nội dung nộp tiền:

                      + Đối với thi năng khiếu: NK – Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

                      + Đối với xét tuyển thẳng: XTT– Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

                      + Đối với thi đánh gia năng lực:  DGNL– Họ và tên thí sinh – Mã số hồ sơ

* Xem hướng dẫn Tại đây

Lưu ý:

- Sau khi nộp lệ phí, thí sinh phải giữ lại biên lai nộp tiền hoặc xác nhận chuyển tiền để Nhà trường đối chiếu khi cần thiết

- Mọi thắc mắc trong quá trình nộp tiền lệ phí thi thí sinh/phụ huynh vui lòng liên hệ số Hotline: Phạm Thị Thùy – 0967447384

Trân trọng!