ĐÂY LÀ CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 2023. VUI LÒNG TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM 2024 TẠI

https://ts2024.hnue.edu.vn